Produkten

Onze serious learning games zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en ervaringskennis. Door gebruik te maken van virtual reality helpen wij de spelers om gedrag te begrijpen door het te ervaren.

We werken met losse modules waarin verschillende scenario’s zijn opgenomen rondom een maatschappelijk thema.

Voor onze Passend Onderwijs module hebben wij een eerste scenario gemaakt waarin studenten en leraren kunnen ervaren hoe het is om zeer makkelijk lerend te zijn.

 

Mooi in beeld gebrachte situatie waarin je switcht tussen leraar en leerling. Op je gekozen reactie reageert de leerling via interne monoloog, waardoor je je echt lijkt de verplaatsen in de ander. Interessante toepassing van VR en ik ben benieuwd naar verdere uitwerking!

Paul Munnik

Hogeschool Utrecht

In de game krijgen docenten EN jongeren meer begrip voor de reactie van een zeer makkelijk lerenden Je wordt meegenomen in de gedachtegang van het kind en ziet hoe dit tot uiting komt in haar lichaamstaal. Als input-leverancier voor het scenario van de game ben ik blij met en trots op het resultaat.

Caitlin Schouwstra

lid Klankbordgroep Zeer makkelijk lerenden

PASSEND ONDERWIJS