[

VERANDER

De Binnenste Cirkel

Je ervaart het probleem

Je  ziet ook in wat eraan gedaan kan worden

Je verandert je gedrag